GoodFellas

Client: Massimo

Location: T7 - Time City - Ha Noi

Scope of works: Design - Contruction

Date: 2015

Information

Hiện trạng:
Shop house SO31 tòa t7 Khu timecity

Giải pháp:
Lấy bối cảnh trong film Goodfellas

Thông điệp:
Mang chất ẩm thực đường phố của người Ý tại Mỹ làm chủ đạo cho công trình

Bảng giá