Wedding Ninh Bình Center

Thiết kế kiến trúc cảnh quanh trung tam tiệc cưới

Chủ đầu tư: Nhà Hàng Tây Bắc

Địa điểm: Ninh Bình - Việt Nam

Thể loại: Thiết kế kiến trúc

Năm: 2019

Diện tích:

Phong cách:

CÁC DỰ ÁN KHÁC