Kiến trúc nhà ở DHCM

Thiết kế kiến trúc nhà ở trên núi

Chủ đầu tư: Mr Dũng - Hà

Địa điểm: Chương Mỹ - Hà Nội

Thể loại: Thiết kế kiến trúc

Năm: 2019

Diện tích:

Phong cách:

Các dự án khác