CN House

Kiến trúc nhà ở mái thái 1 tầng

Chủ đầu tư: Mr Cường - Nga

Địa điểm: Phú Xuyên - Hà Nội

Thể loại: Thiết kế kiến trúc

Năm: 2019

Diện tích:

Phong cách:

Các dự án khác