Bảo minh Villa

Nôi thất showroom văn phòng Bảo Minh

Chủ đầu tư: Ms Hải

Địa điểm: Chương Mỹ Hà Nội

Thể loại: Thiết kế kiến trúc

Năm:

Diện tích:

Phong cách:

Phương án 1

Phương án 2

Các dự án khác