2018 MATXI ĐÀ NẴNG

Văn phòng đại diện Matxi Corp tại Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Matxi Corp

Địa điểm: Đà Nẵng - Việt Nam

Thể loại: Thiết kế nội thất

Năm:

Diện tích:

Phong cách:

Các dự án khác