16 NT TAIWAN OFFICE

Thiết kế nội thất văn phòng kết hợp nhà ở

Chủ đầu tư:

Địa điểm: Mr Taiwan

Thể loại: Thiết kế nội thất

Năm: 2020

Diện tích:

Phong cách:

Hình ảnh thiết kế tầng 1, 2

Hình ảnh thiết kế tầng 3, 4

Các dự án khác