BKS coffee

Client: Ban kiểm soát

Location: số 98 phố Mai Anh Tuấn, Hoàng Cầu, Hà Nội

Scope of works: Concept - Contruction

Date: năm 2015

Information

Bảng giá